Conception


New pendants for the collection. To all of you that just had or are expecting a baby, I made these for you.

Till alla som jag känner som har fått barn eller väntar på ett barn, de här har jag gjort till er.