Inspiration

Min allra bästa mormor, källan till mycket inspiration till exempel det här och den här och faktiskt det här också. Stark, intelligent och kunnig precis så som man vill vara.

This is my grandmother who has inspired me so much in life in general and to some things in particular,  such as to make this and this and actually this piece as well.
Strong, intelligent and knowledgable.