London


These necklaces have become more than just a map. It is all the emotions and memories you have for the place that you miss the most. And to most people it only looks like an abstract blob which makes it even more personal to the wearer.

This is London and the Thames. Someone I know needed it.

De här halsbanden har blivit så mycket mer än bara kartor för dem som har ett. Det är alla de minnen som man har för det som är hemma. För alla utom bäraren ser det mest ut som något abstrakt vilket gör det speciella bandet man har med hemma ännu starkare.
Detta är London